Живокіст лікарський (гав'яз)

ЖИВОКІСТ ЛІКАРСЬКИЙ (ГАВ'ЯЗ) —